Nasi Seniorzy bardziej sprawni i zrelaksowani

Około 120 unikalnych uczestników zgromadziły w ciągu minionego roku
zajęcia ruchowe i relaksacyjne
prowadzone przez naszą Fundację „Aktywni Dłużej”.  Fundacja
realizowała dwa całoroczne projekty we współpracy z Gminą Stare Babice
oraz Powiatem Warszawskim Zachodnim, a także wakacyjne zajęcia w
plenerze wspólnie z ORPEA Polska. Najstarsza uczestniczka zajęć miała 83
lata i była jedną z najbardziej regularnie uczestniczących osób.

Ubiegły rok był jednocześnie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Fundacji
„Aktywni Dłużej”. W zależności od pory roku w poszczególnych treningach gimnastyki i relaksacji dla Seniorów, które odbywały się w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, a także na Polanie Lipków uczestniczyło
nawet 25 – 30 osób.

Najwięcej ćwiczących było w przedziale wiekowym 60-70 lat. Stanowili oni
blisko połowę grupy. Uczestnicy zajęć pochodzili z kilkunastu miejscowości Powiatu Warszawskiego Zachodniego tj.
z Wierzbina, Stanisławowa, Wojcieszyna, Blizne Jasińskiego, Umiastowa, Topolina, Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego, Starych Babic, Zaborowa, Ożarowa Mazowieckiego, Hornówka, Kwirynowa
i Klaudyna, ale także z Izabelina i Warszawy.

Ruch konieczny przez całe życie

W dzisiejszych czasach ruch i ćwiczenia oddechowe odgrywają coraz większą rolę w życiu Seniorów. Ma to kluczowe znaczenie, bo takie osoby są mniej podatne na choroby, lepiej radzą sobie ze stresem i wszelkimi wyzwaniami dnia codziennego – podkreśla Małgorzata Baranowska, Prezes Fundacji „Aktywni Dłużej”.

Z badań przeprowadzonych w USA wynika, że ćwiczenia oparte np. o
hathajogę wykonuje tam regularnie około 14 mln osób powyżej 50 roku
życia. To wzrost o cztery miliony w ciągu niespełna 5 lat.

Nasza Fundacja stara się podchodzić do tego tematu kompleksowo – odwołując się zarówno do ćwiczeń ruchowych, ale także do pracy z oddechem, który wpływa na poprawę pracy układu krwionośnego i nerwowego.
W powiązaniu z technikami relaksacji daje to maksymalne korzyści –
dodaje Małgorzata Baranowska.

Ćwiczenia proponowane przez Fundację mają charakter korekcyjno-kompensacyjny: uczą prawidłowej postawy ciała i uzupełniają niedobory ruchu we wszystkich płaszczyznach. Ćwiczenia wpływają rozciągająco przede wszystkim na przykurcze w klatce piersiowej i w mięśniach nóg, pozytywnie oddziaływają na kręgosłup – wydłużają go, odciążają i wzmacniają osłabione mięśnie. Ważną rolę w pozycjach odgrywa oddech, który wykonywany w świadomy sposób wpływa pozytywnie na aparat
ruchu oraz działa relaksująco.

Kontakt z technikami oddechowymi spotkał się z ciepłym przyjęciem ze
strony Seniorów, którzy już po kilku zajęciach zauważyli zmianę w
jakości oddychania i zwiększenie objętości oddechowej, która wpływa na
poprawę jakości życia – dodaje Małgorzata Baranowska.

Współpraca z Gminą Stare Babice

Od 9 stycznia ruszyła kolejna edycja zajęć: „Gimnastyka przy muzyce” dla
Seniorów w Klubie Mieszkańca Domu Kultury Stare Babice realizowanych we
współpracy z Gminą Stare Babice. Zajęcia odbywają się we środy o godz.
11.30. Treningi trwają godzinę zegarową. Spotkania będą się odbywały do
końca roku z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.