Zbieramy grupę na 8 tygodniowy Program Redukcji Stresu (MBSR)

Tematem przewodnim kursu jest sztuka świadomego życia i praca nad świadomą zmianą naszych nawykowych, automatycznych reakcji i zachowań. Zapraszamy chętnych, grupa startuje w połowie października. Zajęcia poprowadzi Tatiana Łysiak.

Program MBSR to 8-tygodniowy kurs składający się z 11 spotkań:

  • spotkanie indywidualne przed rozpoczęciem kursu, w trakcie którego omawiane są szczegóły kursu i zasady uczestnictwa w kursie,
  • cykl 8 spotkań, każde spotkanie trwa 2,5 h,
  • „Dzień Uważności”- całodniowy trening uważności (ok. 7h) prowadzony w drugiej połowie kursu, zakończony wymianą doświadczeń w grupie i konsultacją z nauczycielem,
  • spotkanie indywidualne po zakończeniu kursu.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem: kontakt@halasana.edu.pl